#دوره

مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری

دوره «مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری» با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای مدیریت انواع مختلف تاسیسات گردشگری و به عنوان یکی از شرایط لازم برای دریافت کارت مدیریت، بر اساس دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت مدیران تاسیسات گردشگری، طراحی شده است. مخاطبان این دوره، متقاضیان دریافت کارت مدیریت برای انواع تاسیسات گردشگری و علاقه‌مندان به آشنایی با این حوزه هستند.

سرفصل‌های آموزشی دوره

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

فصل اول :  شناخت صنعت گردشگری

فصل اول : اصول و مبانی مدیریت

فصل دوم : روش‌های مؤثر در مدیریت

فصل سوم : امور کارکنان

فصل اول : مفاهیم اولیه بازاریابی و شناخت بازار

فصل دوم : آشنایی با شیوه‌های بازاریابی و مدیریت بازار

فصل سوم : آشنایی با تبلیغات و فرایندهای پیشبرد فروش، بازاریابی الکترونیکی و برنامه‌های اجرایی در صنعت گردشگری

فصل اول : آشنایی با بخش پذیرش و نحوه کارکرد آن

فصل دوم : شرح وظایف کارکنان بخش پذیرش و ارتباط آنها

فصل سوم : شیوه نظارت بر بخش پذیرش

فصل اول : آشنایی با خدمات خانه‌داری

فصل دوم : شرح وظایف کارکنان مختلف خانه‌داری

فصل سوم : شیوه نظارت بر بخش خانه‌داری

فصل اول : مروری بر صنعت غذا و نوشابه- خدمات پذیرایی

فصل دوم : شرح وظایف کارکنان بخش پذیرایی و ارتباطات آنها

فصل سوم : جنبه‌های نظارتی سرو غذا و نوشیدنی

فصل اول : فرهنگ و رفتار اجتماعی

فصل دوم : آداب معاشرت، الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای در صنعت گردشگری.

فصل اول : وزارتخانه متولی تأسیسات گردشگری و ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط

فصل دوم : آشنایی با انواع بیمه مسئولیت مدنی

فصل سوم : معافیت‌های مالیاتی و قوانین بهداشت محیط

فصل چهارم : قوانین انتظامی، نظارت بر اماکن عمومی و اتباع بیگانه

فصل اول : آشنایی با مفاهیم کیفیت و استاندارد

فصل دوم : آشنایی با اصول رضایت مشتریان

فصل سوم : استانداردهای قابل اجرا در تأسیسات گردشگری

اساتید دوره

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

الهام کزازی

مدرس مدیریت و سرپرستی

محمد منظرنژاد

مدرس قوانین و مقررات تاسیسات گردشگری

محمدمهدی ضیاءالدین

مدرس بازاریابی

سوزان کلهر

مدرس خانه داری

مرتضی بذرافشان

مدرس شناخت صنعت گردشگری

ثبت نام در دوره آموزشی و دریافت گواهینامه

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

تدکلاس دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری را به دوصورت فشرده و عمومی برگزار می کند که شما با شرکت در هر کدام گواهی مورد نیاز برای شرکت در آزمون جامع را دریافت می کنید.

نظرات مشتریان کتاب و دوره

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

# کتاب

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

این کتاب به عنوان منبع اصلی این دوره مورد استفاده قرار میگیرد که توسط انتشارات مهکامه چاپ و نشر پیدا کرده است و در این دوره نیز به عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد.