#کتاب

مدیریت تاسیسات عمومی گردشگری

این کتاب به عنوان مرجع دوره آموزشی مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری توسط وزرات میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شده است و تاسیسات گردشگری کشور برای دریافت یا تمدید مجوز فعالیت نیاز به گذراندن این دوره را دارند.

20 درصد تخفیف

ویژه رونمایی کتاب
مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

فهرست مطالب کتاب

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

فصل اول :  شناخت صنعت گردشگری

فصل اول : اصول و مبانی مدیریت

فصل دوم : روش‌های مؤثر در مدیریت

فصل سوم : امور کارکنان

فصل اول : مفاهیم اولیه بازاریابی و شناخت بازار

فصل دوم : آشنایی با شیوه‌های بازاریابی و مدیریت بازار

فصل سوم : آشنایی با تبلیغات و فرایندهای پیشبرد فروش، بازاریابی الکترونیکی و برنامه‌های اجرایی در صنعت گردشگری

فصل اول : آشنایی با خدمات خانه‌داری

فصل دوم : شرح وظایف کارکنان مختلف خانه‌داری

فصل سوم : شیوه نظارت بر بخش خانه‌داری

فصل اول : مروری بر صنعت غذا و نوشابه- خدمات پذیرایی

فصل دوم : شرح وظایف کارکنان بخش پذیرایی و ارتباطات آنها

فصل سوم : جنبه‌های نظارتی سرو غذا و نوشیدنی

فصل اول : فرهنگ و رفتار اجتماعی

فصل دوم : آداب معاشرت، الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای در صنعت گردشگری.

فصل اول : وزارتخانه متولی تأسیسات گردشگری و ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط

فصل دوم : آشنایی با انواع بیمه مسئولیت مدنی

فصل سوم : معافیت‌های مالیاتی و قوانین بهداشت محیط

فصل چهارم : قوانین انتظامی، نظارت بر اماکن عمومی و اتباع بیگانه

فصل اول : آشنایی با مفاهیم کیفیت و استاندارد

فصل دوم : آشنایی با اصول رضایت مشتریان

فصل سوم : استانداردهای قابل اجرا در تأسیسات گردشگری

20 درصد تخفیف

ویژه رونمایی کتاب
مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

اساتید و مؤلفین کتاب

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

الهام کزازی

مدرس مدیریت و سرپرستی

محمد منظرنژاد

مدرس قوانین و مقررات تاسیسات گردشگری

محمدمهدی ضیاءالدین

مدرس بازاریابی

خانم کلهر

مدرس خانه داری

مرتضی بذرافشان

مدرس شناخت صنعت گردشگری

آموزشگاه های برگزار کننده‌ی دوره‌ی

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

نظرات مشتریان کتاب و دوره

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

# دوره آموزشی

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

دوره تخصصی مدیریت عمومی تاسیات گردشگری با تدریس مولفین کتاب و ارائه واحدهای موفق برای انتقال تجربیات ارزشمند و کاربردی در حوزه گردشگری برای شرکت کنندگان.