نویسنده: kateb

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash

آزمون مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری اضافه شد

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری به آزمون گردشگری اضافه شد مدیرکل آموزش …

ادامه مطلب
تاسیسات گردشگری کرمان

مدیریت تاسیسات گردشگری کرمان

برگزاری دوره آموزشی مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری – کرمان اولین دوره …

ادامه مطلب
تاسیسات گردشگری1

آموزش مدیران تاسیسات گردشگری الزامی است

آموزش مدیران تاسیسات گردشگری الزامی شد ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت عمومی …

ادامه مطلب
آیین نامه جدید تاسیسات گردشگری

آیین نامه جدید تاسیسات گردشگری (شهریور 1400)

هیئت وزیران در جلسه 4/6/1400 به پیشنهاد شماره 21402/932 مورخ 24/9/1393 …

ادامه مطلب
دوره مدیریت تاسیسات برای هتل ها

دوره مدیریت تاسیسات گردشگری چیست؟

الزامات قانونی گذراندن دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری: طبق آیین نامه …

ادامه مطلب