ما 39 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان
متوسط

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در هتل

  منابع دوره مدیریت منابع انسانی در هتل                               عنوان …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل

  منابع دوره مدیریت تشریفات و مراسم در هتل                               …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی مدیریت پذیرش میهمان در هتل(فرانت آفیس)

  منابع دوره مدیریت پذیرش میهمان در هتل(فرانت آفیس)                               …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی لباسشویی در هتل

  منابع دوره لباسشویی در هتل                               عنوان درس                …

رایگان
لیست علاقه مندی ها 0