راهنمایان طبیعت گردی - اکوتوریسم

دوره راهنمایان گردشگری

آموزش گردشگری
اخرین بروزرسانی 15 شهریور 1400
0 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

سرفصل دوره راهنمایان گردشگری

سرفصل مطالب مبانی اکوتوریسم (طبیعت گردی)

ردیف

تعاریف  اکوتوریسم ( مارتاهانی، TIES و … )

1

پیشینه و تاریخچه اکوتوریسم (جان مویر)

2

تفاوت PROTECTION و COMSERVATION

3

سه رکن اصلی اکوتوریسم (حفاظت از محیط زیست و طبیعت جاندار، تفسیر و انتفاع جامعه محلی)

4

مفاهیم، تفاوتها و اشتراکات اکوتوریسم با توریسم حیات وحش ، طبیعت گردی و ژئوتوریسم

5

مناطق تحت حفاظت محیط زیست و ژئوپارکها

6

ارتباط اکوتوریسم و ژئوپارکها

7

انواع زیرشاخه ها و فعالیتهای اکوتوریسم

8

اکوتوریسم و توسعه پایدار و حکومتداری پایدار

9

مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR)در اکوتوریسم

10

مفهوم EGOTOURISM، GREENWASHING و گواهینامه های سبز

11

اکوتوریسم و مفاهیم مرتبط (گردشگری مسئولانه، پایدار، سبز و …)

12

بررسی اثرات اکوتوریسم

13

کدهای اخلاقی در اکوتوریسم

14

آشنایی با ذینفعان در اکوتوریسم

15

آشنایی با اقامتگاه های اکوتوریستی (زیست محیطی)

16

نمونه هایی از تلاشهای ملی و الگوهای بین المللی

17

سرفصل مطالب آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران

ردیف

تنوع زمین شناسی و میراث زمین شناسی

1

زمین شناسی:

–                      کانیها

–                      سنگها

–                      زمان در زمین شناسی

– عوامل بیرونی موثردر تغییر شکل زمین (هوازدگی و فرسایش)

·                     ا نواع هوازدگی (فیزیکی و شیمیایی)

·                     انواع فرسایش (آبی، بادی، یخ،جاذبه و…)

–                      عوامل درونی موثر در تغییر شکل زمین (چین خوردگی و گسل)

–                       چشمه آب گرم و تراورتن ساز

–                      آتشفشان ها و سنگهای آذرین

–                      گنبدهای نمکی

–                      گلفشان ها

–                      بیابان ها و کویرها

2

کوه ها

–                      تعریف کوه زایی و انوع روشهای آن

–                      تکتونیک صفحه ای

–                      مکانیسم حرکت صفحات پوسته

–                      انواع حرکت صفحات پوسته زمین نسبت به یکدیگر

–                      رشته گوههای ایران و منشاء زمین شناسی آنها

–                      تاریخچه رشته کوههای البرز و زاگرس

–                      مکانیسم ایجاد کوههای مرکزی ایران

3

غارها

–                      نقش آبهای زیرزمینی در زمین شناسی

–                      پدیده های حاصل از اثر آب های زیرزمینی

–                      اشکال همراه با مورفولوژی کارستی (غار، سیک هول، پلژه و…)

–                      تقسیم بندی انواع غارها از نظر مکانیسم تشکیل

–                      اشکال و پدیده های موجود در غارها

4

سرفصل مطالب آشنایی با بندپایان و پروانه نگری

ردیف

آشنایی کلی با بندپایان

1

آشنایی با رده بندی بندپایان

2

آشنایی با بندپایان سمی

3

آشنایی با حشرات با تکیه بر گونه های ایران

4

آشنایی با زیرساختهای پروا نه نگری

5

سرفصل مطالب آشنایی با ماهیان و آبزیان ایران

ردیف

آشنایی با ماهیان آب های داخلی و دریای مازندران

1

آشنایی با ماهیان اقتصادی آبهای خلیج فارس و دریای عمان

2

آشنایی با ماهیان تزئینی ایران

3

آشنایی با جلبک ها، کرم ها و مرجان های ایران

4

آشنایی با سخت پوستان ایران

5

آشنایی با نرم تنان و خارپوستان ایران

6

سرفصل مطالب آشنایی با دوزیستان و خزندگان ایران

ردیف

تعریف واژه های دوزیست و خزنده

1

ارائه تفاوت های ظاهری بین دوزیستان و خزندگان

2

معرفی مختصر انواع دوزیستان و خزندگان

3

ویژگیهای ظاهری

1- توضیح ویژگیهای ظاهری دوزیستان و خزندگان

*ساختار بدن

*انواع پولک در خزندگان(مختصر و بدون ارائه جزئیات اسامی پولکها) انواع پوست اندازی

*انواع ساختارهای حرکتی مهم

* انواع حرکت در مارها

2- تفاوت ظاهری مارهای سمی و غیرسمی با اشاره به انواع سم در مارهای سمی

4

ویژگیهای رفتاری

1-     رفتار تولید مثل

·         روند تولید مثل

·         تفاوت تولید مثل بین دوزیستان و خزندگان

·         انواع روشهای تولد در دوزیستان و خزندگان

·         گذری بر روشهای مرا قبت والدینی نوزادان در دوزیستان و خزندگان

2-     انواع رفتارهای دفاعی

3-     رفتارهای مقابله با شرایط آب و هوایی سرد و گرم

4-     انواع روشهای حس کردن محیط اطراف

5

 تاکسونومی دوزیستان و خزندگان ایران (در سطح خانواده و تنها با استفاده از ویژگیهای ظاهری و بدون کلید شناسایی)

1-     معرفی انواع دوزیستان و خزندگان ایران بر اساس زیستگاه

2-     معرفی روش نامگذاری Binomial و تاکسونومی موجودات زنده

3-     طبقه بندی علمی دوزیستان ایران در سطح خانواده با معرفی گونه های مهم

4-     طبقه بندی علمی خزندگان ایران در سطح خانواده با معرفی گونه های مهم

6

سرفصل مطالب آشنایی با پرندگان ایران و پرنده نگری

ردیف

تفاوت پرنده نگری و پرنده شناسی

1

اهمیت حفاظت از موجودات

2

تکامل پرندگان

3

باهوش ترین پرندگان

4

مشخصات پرنده

5

تعریف پرنده

6

صنعت پرنده نگری

7

جایگاه ایران در صنعت پرنده نگری در دنیا

8

جاذبه های ایران در زمینه پرنده نگری

9

معرفی لوازم مورد نیاز پرنده نگری

10

حواس در پرندگان

11

معرفی اندامهای پرندگان (پا، منقار، دم و…)

12

توصیف دوره یکساله زندگی پرنده (دلایل آواز، جفت یابی، لانه سازی،سن پرنده و…)

13

مهاجرت راههای شناسایی پرندگان (اقدامات بیست گانه)

14

مدیریت تور پرنده نگری و رعایت بایدها و نبایدها

15

سرفصل مطالب آشنایی با پستانداران ایران

ردیف

اسامی علمی

1

مشخصات

2

زیستگاه

3

عادات و رفتار

4

اهمیت پستانداران

5

چگونگی یافتن پستانداران

6

راسته حشره خواران

7

راسته خفاش ها

8

راسته جوندگان

9

راسته خرگوش ها

10

راسته گوشت خواران

11

راسته فک ها و شیرهای دریایی

12

راسته فرد سمان

13

راسته زوج سمان

14

راسته گاو های دریایی

15

راسته نهنگ ها

16

سرفصل مطالب آشنایی با گیاهان ایران

ردیف

آشنایی مختصر با گیاه شناسی در ایران

1

نواحی رویشی ایران

2

ناحیه اروپا- سیبری

3

ناحیه رویشی ایرانو تورانی

4

حوزه خزری (هیرکانی)

5

حوزه آرمنو ایرانین

6

زیر حوزه آذربایجان

7

زیر حوزه البرز

8

زیر حوزه شمال خراسان

9

حوزه کرد و زاگرس

10

زیر حوزه زاگرس شمالی

11

زیر حوزه زاگرس جنوبی

12

زیر حوزه شرق زاگرس

13

حوزه ایران مرکزی

14

حوزه رویشی نوبو- سیندین (جنوب ایران)

15

سرفصل مطالب مدیریت بحران و پاسخ به شرایط اضطراری

ردیف

مدیریت بحران

تعریف بحران

بحران و سفر

تعریف مدیریت بحران

چرخه مدیریت بحران

ارتباط مفاهیم مدیریت بحران و سفر

1

پاسخ اولیه به شرایط اضطراری

مدیریت صحنه

آشنایی با خطرات تهدید کننده حیات

ارزیابی مصدوم

پاسخ به اضطرار مصدوم کاندید اضطرار راه هوایی (هوشیار)

پاسخ به اضطرار مصدوم بیهوش به مرگ مجازی

پاسخ به اضطرارهای خونریزی، شوک و آسیب ستون فقرات

2

آسیب هاب محیطی (مسمومیت، سوختگی، سرما و گرمازدگی و آسیب های اسکلتی- عضلانی)

3

گزارش حادثه و مکتوب نمودن آن

4

قوانین و مقررات مرتبط با امدادرسانی (و خطاهای رایج در اقدام به درمان تهاجمی)

5

راهکارهای ملی و منطقه ای در امدادرسانی

6

سرفصل مطالب فنون پیمایش، جهت یابی و استقرار در طبیعت

ردیف

تعاریف پیمایش، جهت یابی و استقرار

1

ضرورت های آگاهی از اصول پیمایش، جهت یابی و استقرار در طبیعت

2

اصول پیمایش در اکوسیستم ها و محیط های متفاوت طبیعی

کوه

غار

کویر و بیابان

جنگل و …

3

تیم پیشرو

*بررسی مسیر و شناخت انواع راه و عوارض طبیعی و عوارض انسان ساخت

* بررسی امکانات و منابع

* بررسی موانع، هشدارها و خطرات

* تهیه کروکی اولیه مسیر

* تهیه زمان بندی و برنامه سفر و ارائه گزارش

4

 برقراری کمپ

·         ارزیابی محل کمپ

·         آشنایی با انواع کمپ و تجهیزات کمپینگ

·         نحوه برقراری کمپ منظم و بایدها و نبایدهای یک کمپ گروهی

·         ایمنی کمپ

·         کمپ اضطراری

5

آشنایی با نیازهای اساسی انسان در طبیعت

·         نحوه تهیه و دسترسی به آب آشامیدنی

·         ایجاد سر پناه و گرمای مناسب

·         لباس و تغذیه مناسب

·         آشنایی با لوازم ضروری بقا

·         اصول حفظ بقاء در اقلیم های مختلف (کوهستانی، جنگلی و کویری بیابانی)

6

جهت یابی و نقشه ها

·         مفاهیم اولیه جهت یابی شامل جهت های اصلی و انواع شمال، تعیین جهت و مختصات جغرافیایی و گرا

·         انواع تصویربرداری (از کره زمین) و انواع نقشه و مفاهیم نقشه خوانی، مقیاس نقشه و داده های نقشه

·         خواندن نقشه های توپوگرافی

·         آشنایی و کار با قطب نمای مغناطیسی

·         تعیین موقعیت روی نقشه توسط قطب نما و بدون قطب نما

·         فاصله سنجی و عبور از موانع

·         جهت یابی به کمک عوامل محیطی

·         آشنایی و کار با GPS

·         آشنایی با نحوه تهیه نقشه مسیر

7

اصول جستجو و درخواست امدادرسانی

8

سرفصل مطالب فنون و مهارت های تور گردانی

ردیف

تعاریف و مفاهیم

1

وظایف و مسئولیت های راهنما (با تأکید بر تورهای طبیعت گردی)

2

مراحل کلی تور (جاذبه ها ، اقامتگاه و برنامه سفر)

3

کار با مردم مختلف (با تأکید بر انواع اکوتوریست ها )

4

مهارت های بیان و سخنوری (زبان ایما و اشاره ، حرکات اعضای مختلف بدن ، آهنگ زیر و بمی و تن صدا ، واژگان ، دستور ، تلفظ ، شناخت عادات ناپسند)

5

تأکید بر تفسیر طبیعت و ارزشهای آن

6

شرایط بحران در تورهای طبیعت گردی

7

آشنایی با ابزار سفرهای طبیعت گردی

8

ارائه نمونه هایی از برنامه های سفر اکوتوریستی در مناطق مختلف

9

سرفصل مطالب الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری

ردیف

تعاریف و مفاهیم (رفتارهای اجتماعی و اخلاق حرفه ای) و استانداردهای بین المللی

1

ویژگیهای رفتاری شاغلان بخش گردشگری (مسئولیت پذیری، سلامت رفتاری، رعایت حقوق متقابل گردشگران و جامعه میزبان، مهمان نوازی و…)

2

آداب و احکام سفر (کدهای اخلاقی گردشگری)

3

سرفصل مطالب آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری

ردیف

آشنایی با عشایر ایران

فرهنگ

ساختار اجتماعی عشایر

مقتضیات زندگی عشایری

خصوصیات عشایر و تفاوت آنها با سایر گروههای کوچنده

زندگی عشایری

کوچ (مفهوم کوچ، انواع کوچ، فصل، ایلرا، قلمرو و…)

مسکن عشایر

معرفی گروههای عشایری به تفکیک گروههای عمده زبانی و قومیتی و پراکندگی آنها در ایران

زبان و مذهب

آئین های سنتی

موسیقی عشایری

1

جغرافیای روستایی ایران از منظر اکوتوریسم

تعریف روستا و جامعه روستایی

بررسی موضوع معیشت روستایی

پراکنش روستاهای ایران از منظر جمعیتی و معیشتی

روستاهای ایران و اکو سیستمها

روستاهای دارای پتانسیل های خاص اکوتوریسم در ایران

2

گردشگری بر پایه جوامع محلی (با تاکید بر جوامع روستائی)

تعریف جوامع محلی

نقش و جایگاه جوامع محلی در اکوتوریسم

تعریف جوامع روستایی و جوامع عشایری

نگاهی به ارتباط ویژه معیشتی و زیستی جوامع محلی با طبیعت و منابع طبیعی

گردشگری بر پایه جوامع محلی ( با تاکید بر جوامع روستایی) و ویژگیهای آن

فرآیند برنامه ریزی گردشگری بر پایه جوامع محلی (با تاکید بر جوامع روستایی)

بررسی اثرات مثبت و منفی فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در توسعه گردشگری بر پایه جوامع محلی (با تاکید بر جوامع روستایی)

ملاحظات ویژه مدیریتی و رفتاری در گردشگری بر پایه جوامع محلی (با تاکید بر جوامع روستایی)

نقش ویژه اقتصادی گرددشگری بر پایه جوامع محلی ( و گردشگری روستایی) و اهمیت ارزش اقتصاد خرد در جوامع محلی در تولید ناخالص ملی و داخلی

خدمات در گردشگری بر پایه جوامع محلی (با تاکید بر جوامع روستایی) با تاکید ویژه بر مسئله اقامت های محلی

بررسی مفهوم و طریقه پایداری بین موضوع حفاظت از محیط زیست ( و فرهنگ) و بهره برداری پایدار جوامع محلی مدیریت پسماند در جوامع محلی

تامین و آموزش نیروی انسانی در گردشگری بر پایه جوامع محلی

چالشهای ویژه توسعه گردشگری بر پایه جوامع محلی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته

3

نقش بانوان، صنایع دستی و هنرهای سنتی در اکوتوریسم

نقش بانوان در پایداری فعالیتهای اکوتوریسمی

نقش بانوان در اقتصاد

هنرهای بومی در محیط زیست

بررسی انواع خدمات در اکوتوریسم بر پایه توان بانوان

صنایع دستی و هنرهای سنتی محلی و نقش بانوان در احیا و پایداری آن

اهمیت تشکیل گروه در پایداری فعالیتهای بانوان

صندوق خرد روستایی ویژه بانوان

4

مفهوم مشارکت در جوامع محلی و اصول تسهیلگری

بررسی مفهوم مشارکت و ضروریتهای آن در گردشگری بر پایه جوامع محلی (با تاکید بر جوامع روستایی)

فرایند کارگاه ارزیابی مشارکتی جوامع محلی

تغیر رفتار و نگرش فردی و عوامل موثر در آن

آموزش روشهای ارزیابی مشارکتی روستایی

طریقه به اشتراک گذاشتن تجربیات

5

سرفصل مطالب آشنایی با روحیات ملل

ردیف

روحیات و ویژگیهای رفتاری مردم آسیای جنوبی و خاورمیانه

1

روحیات و ویژگیهای رفتاری مردم اروپا

2

روحیات و ویژگیهای رفتاری مردم آفریقا

3

روحیات و ویژگیهای رفتاری مردم آمریکا

4

مردم شناسی و جامعه شناسی ایران و جهان و ویژگیهای جوامع در مقاصد گردشگری

5

سرفصل مطالب شناخت صنعت گردشگری

ردیف

مفاهیم، تعاریف و گونه های گردشگری

واژه توریسم

تاریخچه صنعت گردشگری

عوامل موثر بر گسترش صنعت گردشگری در دوره معاصر

تعریف علمی گردشگری

صنعت گردشگری و زیرساخت های مرتبط

شش رکن اصلی گردشگری

1

رویکردها و سیستم های گردشگری

بازیگران و نقش آفرینان صنعت گردشگری

سیستم های گردشگری

اشکال گردشگری

گونه های رایج گردشگری

2

گردشگر و گونه های آن: تقاضای گردشگری

مسافر- بازدیدکننده

گردشگر کیست؟

عوامل موثر در تعریف علمی گردشگر

گونه های گردشگر: بر اساس سلیقه و رفتار

چرخه حیات مقصد گردشگری

چالشهای گردشگری

3

عرضه گردشگری

اقامت

حمل و نقل

جاذبه ها

خدمات پذیرائی

خدمات تجاری مسافرت

فن آوری اطلاعات

4

اثرات گردشگری (فرهنگی- اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی)

5

سرفصل مطالب زبان تخصصی انگلیسی اکوتوریسم

ردیف

Introduction

1

What is tourism?

2

What is tourist?

3

What is Ecotourism ?

4

The roots of Ecotourism

5

Prinicpales of Ecotourism

6

Explanation of an Ecolodge

7

Most popular nature based tour activities

8

Nature tour operator guideline

9

Some interesting tours

10

Turist attractions

11

Idioms

12

سرفصل مطالب آشنایی با اکوسیستم های ایران و جغرافیای طبیعت گردی (اکوتوریسم)

ردیف

تعریف اکوسیستم

1

انواع اکوسیستم

2

تعریف جغرافیا

3

تاکید بر نقش انسان در جغرافیا

4

انواع محیط های جغرافیایی

5

مفهوم ویژگی ناحیه ای در جغرافیا

6

ویژگیهای اکوسیستمی و جغرافیای طبیعی ایران از منظر اکوتوریسم

7

بررسی اکوسیستمهای کوهستانی ایران و پتانسیل های اکوتوریسمی آن

8

بررسی اکوسیستمهای کویری و بیابانی ایران و پتانسیل های اکوتوریسمی آن

9

بررسی اکوسیستمهای جنگلی ایران و پتانسیل های اکوتوریسمی آن

10

بررسی اکوسیستمهای دشتی ایران و پتانسیل های اکوتوریسمی آن

11

بررسی اکوسیستمهای ساحلی و دریایی ایران و پتانسیل های اکوتوریسمی آن

12

بررسی جغرافیایی برخی پدیده های طبیعی ایران: دریاچه ها و تالابها، جزایر،رودخانه ها و مناطق تحت حفاظت محیط زیست

13

بررسی نقش و تاثیر متقابل انسان (جوامع محلی) و جغرافیای طبیعی ایران در شکل گیری سیمای محیط طبیعی و انسانی و ساخت اشتراکات و افتراقات واحدهای جغرافیایی ایران

14

ردیف

سرفصل مطالب اصول تفسیر میراث

 

1

تاریخچه و تعریف علم تفسیر میراث در جهان

2

کاربرد تفسیر میراث و اهمیت آن در جهان و دین مبین اسلام

3

تفسیر ابزار مدیریتی برای تغییر نگرش و رفتار

4

کاربرد تفسیر در موزه ها، سایت های طبیعی، باغ پرندگان و پروا نه نگری و…

5

پانزده اصل تفسیر میراث

ایجاد بارقه فکری

تفسیر در اصل اطلاعات

اهمیت داستان سرایی

ایجاد انگیزش

تفسیر کل گرایانه

تفسیر برای تمامی رده های سنی

بازآفرینی گذشته

تجهیزات فن آوری پیشرفته

به قدر کفایت کافیست

شیوه فنی مقدم بر هنری

نگارش تفسیری

جلب حمایت مالی و ایجاد زمینه های همکاری

تفسیر زیبایی

عرضه بهترین تجارب گردشگری

عشق

6

تابلوهای تفسیری، مسیرهای تفسیری، تفسیر در مرکز بازدیدکنندگان

7

تفسیر چهره به چهره و تفسیر غیر حضوری

8

بررسی کمبودها و لزوم مراکز بازدیدکنندگان و تفسیر میراث جاندار در ایران

ردیف

سرفصل مطالب آشنایی با  اکولوژی و حفاظت

1

انسان شناسی و نقش اکولوژیکی انسان

–  ساختار انسانی و نقش آن در پیدایش فرهنگ ارتباط با طبیعت پیدایش

– پیامدهای تحولات جسمانی و ویژگی های انسان های نخستین ( دوران کهن زیرین ، میانه و زبرین )

– اهلی کردن حیوانات و آنتروزولوژی

– انقلاب نو سنگی و سیر تکاملی فرهنگی تا امروز

2

تعریف اکولوژی و کاربرد اکوسیستم

– تعریف اکولوژی ، اکوسیستم ، زیستگاه و نیچ یا کنج اکولوژیک

– معیار های اکولوژیک انتخاب یک ناحیه برای اکوسیستم و ظرفیت پذیری برای منطق مورد بازدید با استناد به توان اکولوژیک

– کاربردها و خدمات و ارزش های اقتصادی اکوسیستم

– تفاوت های اکوسیستم های طبیعی و مصنوعی ( دست ساز )

– توالی و تواتر اکولوژیک

– چرخه های اکولوژیک و پایداری اکوسیستم

3

اکولوژی خشکی و آب شیرین

– مقدمه ای بر اکوسیستم های خشکی و آب شیرین

– عوامل زنده و غیر زنده اکوسیستم های خشکی

– روابط اکولوژیک مشمل بر روابط بین گونه و ارتباط با محیط پیرامون

– مختصری از ویژگی های اکوفیزیولوژی در جانوران خشکی

– رفتار شناسی موجودات در اکوسیستم های خشکی

– آلودگی حاصل از گردشگری و اثرات آن بر جانوران خشکی زی و آب شیرین (ایران و جهان )

4

اکولوژی دریا

-مقدمه ای بر اکوسیستم های دریایی( فلات قاره ، سواحل و بسترهای صخره ، گلی ، ماسه ، مصب ، جنگل های مانگرو – علف های دریایی و نواحی مرجانی )

-عوامل زنده ( پلانکتون ، نکتون و بنتوزها ) و غیر زنده دریا

-مختصری از ویژگی های اکوفیزیولوژی موجودات دریایی ( جاذبه ها )

-روابط در موجودات دریایی بین هم نوعان ، غیر هم نوع و محیط پیرامون ( استتار )

-خطرات و شگفتی های جانوران دریایی

-آلودگی حاصل از گردشگری دریایی و اثرات آن بر موجودات دریایی

5

تنوع زیستی و حفاظت

-تعاریف ( مدیریت ، حمایت و احیا )

-تنوع زیستی و جغرافیای جانوری و گیاهی ( گونه های آندومیک ، نیمه آندومیک و بومی و رلیک ” باستانی

-مدیریت مناطق حفاظت شده و زون بندی ، Iucn و سایتس، مناطق حساس دریایی و مناطق چهارگانه

-تجارت جانوران ، گیاهان و مشکلات ناشی از آن ، مزیت ها و مشکلات ناشی از آن

-مزیت ها و مشکلات ناشی از شکار و صید بی رویه

ردیف

سرفصل مطالب آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی

 

1

آشنایی با قوانین و مقررات و مسائل حقوقی در ارتباط با ارگانها، سازمانها و شرکتهای گردشگری

2

آشنایی با کلیه قوانین مرتبط با تورگردانی و روشهای مناسب برای کنترل چالشها

3

قوانین مرتبط با راهنمایان گردشگری

4

بررسی و چگونگی رسیدگی به شکایات مرتبط با گردشگری و تخلفات

5

آشنایی راهنمایان با چارچوب های قانونی برگزاری گشت

ردیف

سرفصل مطالب پروژه های مدیریت مقاصد اکوتوریسم

 

1

تعریف مقصد در اکوتوریسم و ویژگیهای آن

2

اهداف پروژه های مدیریت مقاصد اکوتوریسم

3

مراحل پروژه های مدیریت مقاصد اکوتوریسم

–          مرحله مطالعات پایه

مطالعات موقعیت جغرافیایی

مطالعات محیط طبیعی

مطالعات محیط انسانی و فرهنگی

مطالعات بررسی پتانسیل های مقصد

مطالعات استانداردها و ضوابط و تجارب جهانی

مطالعه نمونه ها و مصادیق مشابه جهانی (و داخلی)

*مرحله تحلیل اطلاعات با روش ها و مدل های جهانی مختلف

*محاسبه ظرفیت برد اکولوژیک و سایر ظرفیت های تحمل (فیزیکی و روانی)

*مرحله زونینگ سایت و جانمایی کاربری ها (نرم افزاری و سخت افزاری)

*بررسی اثرات محیط زیستی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی گردشگری در سایت و مقصد

*مرحله تدوین و تصویب ضوابط و استانداردهای سایت و مقصد

* طراحی ACTION PLAN مدیریتی

* تشکیل شورای ذینفعان (STAKE HOLDERS)

* مرحله تشکیل نهاد محلی گردشگری (شرکت تعاونی، NGOو یا گروه محلی)

4

نحوه توزیع خدمات بر اساس ظرفیت ها و استعداد ها به افراد محلی

–          تشکیل صندوق اعتبارات خرد محلی

–          پایش و ارزیابی

–          نظارت بر روند ادامه فعالیت ها مطابق با اهداف

5

مفهوم و نحوه مشارکت جوامع محلی در پروژه های مدیریت مقاصد اکوتوریسم

6

نقش کارگاه های آموزشی در پروژه های مدیریت مقاصد بر پایه مشارکت جوامع محلی

7

نقش کلیه ذینفعان در پروژه های مدیریت مقاصد

8

بررسی موضوع معرفی فعالیت ها، برنامه ها و پتانسیل ها جهت کمک به بازاریابی و ارتقای مقصد توسط کلیه ذینفعان

ردیف

سرفصل مطالب آشنایی با  میراث فرهنگی و معنوی

1

تعاریف مفاهیم : میراث فرهنگی ، هنر ،صنایع دستی

2

آشنایی با انواع هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور

3

آشنایی بامیراث جهانی ملموس ایران ثبت شده در فهرست جهانی

4

آشنایی با میراث معنوی ثبت شده در فهرست جهانی

سرفصل مطالب آشنایی با اصول اقلیم شناسی

ردیف

علل آشنایی با اقلیم شناسی

1

خلاصه ای از جغرافیای اقلیمی ایران

2

تعریف آب و هوا- تعریف اقلیم

3

جو و خصوصیات و عناصر و مواد تشکیل دهنده آن

4

عوامل موثر بر تغییرات جوی

5

تشریح دما، فشار و رطوبت

6

چرخه آب در جو و تغییرات ناشی از آن

7

چرخه هوا در جو

8

چرخنده ها، جبهه ها و بادها

9

ابرها و چگونگی طبقه بندی آنها با تاکید برخواص آنها

10

آشنایی با داده های اقلیمی مرتبط با توریسم با تاکید بر برنامه ریزی سفر

11

آشنایی با سیستم های هشداردهنده اقلیمی و هواشناسی

12

ردیف

سرفصل مطالب آشنایی با  تجهیزات اکوتوریسم(و طبیعت گردی)

1

پوشاک

البسه

کفش

 و…

2

تجهیزات و امکانات

نگهداری آب

گرمایشی و حرارتی (پخت و پز)

روشنایی

امداد و کمک های اولیه (کیف بقا)

راهپیمایی

جهت یابی

3

اقامت

چادر

4

استراحت

کیسه خواب

زیرانداز

5

حمل بار

کوله پشتی


ردیف

سرفصل مطالب آشنایی با  نجوم و صور فلکی

1

نجوم

تاریخچه نجوم

اجزای عالم

منظومه شمسی

صورت های فلکی

صورت های فلکی باستانی و نوین

حرکت انتقالی به دور خورشید

اختلاف زاویه استوای سماوی با دایره البروج

گرفت ها (خسوف و کسوف)

بارش های شهابی

2

گردشگری نجومی

پتانسیل های کشور ما

ردیف

سرفصل مطالب فنون عکسبرداری از منظره و تصویربرداری از حیات وحش

1

آشنایی با اصول فنی عکاسی

تاریخچه عکاسی

1- آشنایی با دوربین عکاسی

–          دیافراگم

–          شاتر

–          سیستم های نمایابی

2-      طبقه بندی دوربین ها

–          دوربین های 35 میلیمتری انعکاسی

3-    لنز

– قدرت (سرعت) لنزها

– درجه های دیافراگم

– عمق میدان وضوح تصویر

– انواع لنزها (نرمال-واید- تله – زوم- ماکرو-کاتا دیو پتریک یا آینه ای)

– زاویه میدان دید

4- ملزومات الحاقی

–          مبدلهای تله

–          عدسی های درشت نما

–          حلقه های گسترش

–          دکلانشورها

1-     فیلم

2-     نور

3-     فیلتر

2

چگونه عکاسی را آغاز کنیم

–          انتخاب دوربین

–          انتخاب سه پایه

–          وسایل مورد نیاز (میدانی)

3

فنون عکسبرداری از منظره

–          منظره شناسی

–          ترکیب بندی در طبیعت

–          آشنایی با لحظات اوج در مناظر ایران

4

فنون عکسبرداری از حیات وحش

فنون عکسبرداری از خزندگان، دوزیستان و حشرات ایران

– فنون عکسبرداری از پرندگان ایران

– فنون عکسبرداری از پستانداران ایران

– روش ساخت کومه

فهرست منابع دروس دوره راهنمایان طبیعت گردی

عنوان درس عنوان کتاب / جزوه مولف
آشنایی با گیاهان ایران گیاهان شاخص ایران ولی الله مظفریان
آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری نیما آذری –

علی چراغی

آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران امیر توکلی صبور
مبانی اکوتوریسم مبانی اکوتوریسم افسانه احسانی
زبان تخصصی زبان تخصصی کیانوش محرابی
آشنایی با پرندگان و پرنده نگری پرنده نگری پرویز بختیار

برای پیش ثبت نام در این دوره بصورت رایگان ثبت نام کنید.​​

مدرسین شما

آموزش گردشگری

0/5
40 دوره
0 دیدگاه
15 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید