۱۰۷

دوره مدیریت تخصصی هتل

آموزش گردشگری
اخرین بروزرسانی 15 شهریور 1400
0 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

سر فصل دروس

مدیریت رفتار سازمانی و  منابع انسانی در  هتل 

مدیریت استراتژیک در صنعت هتلداری

فن آوری های جدید در هتلداری 

مدیریت و نظارت بر تاسیسات فنی و مهندسی هتل

روابط عمومی هتل

بازاریابی و فروش در هتل

کنترل هزینه ها و تنظیم بودجه سالیانه هتل  

فن آوری اطلاعات و ارتباطات (IT)در صنعت هتلداری

زبان انگلیسی تخصصی هتلداری

سمینارو کارگاه های   تخصصی هتلداری

آشنایی با قوانین ، مقررات و ضوابط هتلداری و گردشگری 

بازدید از هتل های بین المللی

منابع دوره مدیریت تخصصی هتل

                              عنوان درس                عنوان کتاب و نویسنده
مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در هتل 1-مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در هتلداری تالیف دکتر محمد محمود نژاد ، مهکامه 1395

2-مدیریت منابع انسانی و صنعت گردشگری و هتلداری ترجمه علی اکبر فرهنگی و همکاران ،مهکامه 1394

 

مدیریت استراتژیک در صنعت هتلداری 1 – مدیریت استراتژیک با نگاهی به صنعت هتلداری  تالیف دکتر محمد محمود نژاد ، مهکامه 1395

2 – مدیریت استراتژیک تالیف ملک محمدی،نشر برآیند پویش

مدیریت و نظارت بر تاسیسات فنی و مهندسی هتل 1-مدیریت سیستم های تاسیساتی هتل تالیف حمید رضا برومند ،مهکامه 1396

2-سیستم کنترل تاسیسات حرارتی و برودتی تالیف محمد رضا کریمی –نعمت اعرابیان ،نشر بهمن برنا

بازاریابی و فروش در هتل 1-بازاریابی گردشگری و مهمان نوازی تالیف فیلیپ کاتلر ترجمه دکتر مسعود کیماسی، سید حسن موسوی خادم ، نیلوفر رضایی ،مهکامه 1395

2-بازاریابی گردشگری تالیف لس لومسدن، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی ،دفتر پژوهش های فرهنگی

کنترل هزینه ها و تنظیم بودجه سالیانه هتل -بودجه و بودجه بندی در هتل ها تالیف حمید بهاگیر والهام کزازی ،مهکامه 1395

-کنترل هزینه غذا و نوشابه  تالیف جهاندار مظاهری ،مهکامه1394

-مدیریت درآمد هتل تالیف مهدی براتی ، الهام کزازی ناشر مهکامه 1396

زبان انگلیسی تخصصی هتلداری 1-زبان تخصصی در صنعت مهمان نوازی به اهتمام کوروش اسفندیار ،مهکامه1396

2-زبان تخصصی هتلداری  به اهتمام صباح رشیدی  ،مهکامه 1395

3- متون انگلیسی تخصصی برای دانشجویان هتلداری تالیف مریم محمد جعفر، گل صنم کمپانی ناشر مهکامه 1396

فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت هتلداری 1-فناوری اطلاعات و ارتباطات در هتل تالیف حمید عسگری آزاد ،مهکامه 1396

2-نقش فناوری اطلاعات در توسعه صنعت گردشگری محمد رضا  پهلوان و همکاران، نشر سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی 1387

 

برای پیش ثبت نام در این دوره بصورت رایگان ثبت نام کنید.

مدرسین شما

آموزش گردشگری

0/5
40 دوره
0 دیدگاه
15 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید