دوره تأسیسات

دوره مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری

آموزش گردشگری
اخرین بروزرسانی 15 شهریور 1400
0 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

سرفصل‌های آموزشی دوره

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

فصل اول :  شناخت صنعت گردشگری

فصل اول : اصول و مبانی مدیریت

فصل دوم : روش‌های مؤثر در مدیریت

فصل سوم : امور کارکنان

فصل اول : مفاهیم اولیه بازاریابی و شناخت بازار

فصل دوم : آشنایی با شیوه‌های بازاریابی و مدیریت بازار

فصل سوم : آشنایی با تبلیغات و فرایندهای پیشبرد فروش، بازاریابی الکترونیکی و برنامه‌های اجرایی در صنعت گردشگری

فصل اول : آشنایی با بخش پذیرش و نحوه کارکرد آن

فصل دوم : شرح وظایف کارکنان بخش پذیرش و ارتباط آنها

فصل سوم : شیوه نظارت بر بخش پذیرش

فصل اول : آشنایی با خدمات خانه‌داری

فصل دوم : شرح وظایف کارکنان مختلف خانه‌داری

فصل سوم : شیوه نظارت بر بخش خانه‌داری

فصل اول : مروری بر صنعت غذا و نوشابه- خدمات پذیرایی

فصل دوم : شرح وظایف کارکنان بخش پذیرایی و ارتباطات آنها

فصل سوم : جنبه‌های نظارتی سرو غذا و نوشیدنی

فصل اول : فرهنگ و رفتار اجتماعی

فصل دوم : آداب معاشرت، الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای در صنعت گردشگری.

فصل اول : وزارتخانه متولی تأسیسات گردشگری و ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط

فصل دوم : آشنایی با انواع بیمه مسئولیت مدنی

فصل سوم : معافیت‌های مالیاتی و قوانین بهداشت محیط

فصل چهارم : قوانین انتظامی، نظارت بر اماکن عمومی و اتباع بیگانه

فصل اول : آشنایی با مفاهیم کیفیت و استاندارد

فصل دوم : آشنایی با اصول رضایت مشتریان

فصل سوم : استانداردهای قابل اجرا در تأسیسات گردشگری

مدرسین شما

آموزش گردشگری

0/5
40 دوره
0 دیدگاه
15 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید