۱۰۶

دوره مدیریت عمومی هتل

آموزش گردشگری
اخرین بروزرسانی 15 شهریور 1400
0 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

فهرست فصل های دوره مدیریت عمومی هتل

سرفصل مطالب شناخت هتل و خدمات پشتیبانی

ردیف

انواع هتل ها و هتل های بین المللی

1

طبقه بندی و درجه بندی هتل ها

2

نمودار سازمانی هتل ها

3

کارکرد قسمت های مختلف هتل ها

4

 

سرفصل مطالب شناخت صنعت گردشگری

ردیف

تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری

1

اثرات صنعت گردشگری بر جامعه میزبان

2

بخش های مختلف صنعت گردشگری

3

سازمان های بین المللی و ملی صنعت گردشگری

4

سرفصل مطالب مدیریت و سرپرستی در هتل

ردیف

اصول و مبانی مدیریت

1

روش های موثر در مدیریت هتل

2

امور کارکنان

3

مدیریت هزینه ها در هتل

4

سرفصل مطالب  مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان

ردیف

آشنایی با بخش پذیرش هتل و نحوه کارکرد آن

1

آشنایی با انواع مشتریان

2

شیوه نظارت بر بخش پذیرش

3

سرفصل مطالب مدیریت و نظارت بر بخش خانه داری

ردیف

آشنایی با خدمات خانه داری هتل

1

شرح وظایف کارکنان مختلف خانه داری و گردش کار آن

2

شیوه نظارت بر بخش خانه داری

3

سرفصل مطالب  مدیریت و نظارت بربخش غذا و نوشیدنی هتل

ردیف

آشنایی با خدمات بخش غذا و نوشیدنی و بخش های مربوط

1

شرح وظایف کارکنان بخش غذا و نوشیدنی و ارتباطات آنها

2

شیوه نظارت بر بخش غذا و نوشیدنی

3

سرفصل مطالب مدیریت و نظارت بربخش  مالی و اداری هتل

ردیف

نحوه کارکرد بخش مالی هتل

1

امور اداری هتل و اهمیت آن

2

نحوه ارتباط بین بخش مالی و اداری هتل با سایر بخش ها

3

شیوه نظارت بر بخش مالی و اداری هتل

4

آشنایی با امور صندوق و نرم افزارهای مربوط

5

سرفصل مطالب زبان انگلیسی هتلداری

ردیف

مکالمات روزمره در هتل

1

مکاتبات

2

اصطلاحات هتلداری

3

ارتباط با میهمانان به زبان انگلیسی

4

سرفصل مطالب ایمنی ، بهداشت و پیشگیری از حوادث

ردیف

رعایت بهداشت در بخش های مختلف هتل

1

بهداشت فردی کارکنان هتل

2

بهداشت محیط هتل

3

بهداشت شغلی و پیشگیری از بیماری های شغلی

4

اصول ایمنی و حفاظت در هتل

5

واکنش در شرایط بحران و اضطراری

6

کمک های اولیه

7

سرفصل مطالب مهارت های فردی و ارتباطی در هتل

ردیف

تعریف ارتباط و انواع آن

1

ارتباط موثر

2

آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در هتل

3

آشنایی با کدهای اخلاق در صنعت گردشگری

4

سرفصل مطالب قوانین ، مقررات و ضوابط هتل داری و گردشگری

ردیف

قوانین نظارت بر بخش هتلداری

1

قوانین و مقررات اداره اماکن نیروی انتظامی ، ادراه بهداشت ، شهرداری ، اداره کار و تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی

2

قوانین و مقررات مربوط به میهمانان خارجی

3

قوانین و مقررات مربوط به محدودیت ها و ممنوعیت ها و ایمنی در هتل

4

سرفصل مطالب آشنایی با طراحی و اجرای آرایه ها و تزئینات داخلی هتل

ردیف

شناخت تجهیزات هتل

1

دکوراسیون داخلی – چیدمان تجهیزات

2

تاثیرات رنگ و نور، صدا ، تهویه

3

سرفصل مطالب مدیریت کیفیت و رضایت مشتریان هتل

ردیف

آشنایی با مفاهیم کیفیت و استاندارد

1

استانداردهای قابل اجرا در هتل ها

2

آشنایی با اصول رضایت مشتریان

3

منابع دوره مدیریت عمومی هتل

                              عنوان درس                عنوان کتاب و نویسنده
شناخت هتل و خدمات پشتیبانی 1-شناخت خدمات صنعت هتلداری و گردشگری

سوزان کلهری و جهاندار مظاهری، مهکامه 1395

2-مبانی مدیریت هتلداری تالیف ابراهیم شیوا ، فرزین شواخ ناشر مهکامه 1397

مدیریت و سرپرستی در هتل 1-ابزارهای مدیریت و سرپرستی )با رویکرد هتلداری و مراکز اقامتی ) سلام الله قربانی ، مهکامه 1395

2- پایه و اساس مدیریت در هتلهای 5 ستاره علی اصغر رضایت ، مهکامه 1393

مدیریت و نظارت بر بخش اتاقداری و خانه داری در هتل 1-مدیریت خانه داری در هتل  ، ترجمه دکتر محمود امامی  ، نشر ماربین

2-مدیریت خانه داری در هتل  تالیف علی اقطاعی ، مهرداد فرشیدی ناشر مهکامه 1397

مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان در هتل 1-مدیریت فرانت آفیس( جلد 3-1) تالیف جیمز باردی ترجمه علی اضغر رضایت ،مهکامه1396-1395

2-مدیریت فرانت آفیس  تالیف علی اقطایی و همکاران  ، مهکامه 1393

مدیریت و نظارت بر بخش غذا و نوشابه 1-مبانی غذا و نوشابه ترجمه سحر سلیمانی و تهمینه صمدی ، دفتر پژوهش های فرهنگی

2-آموزش کاربردی خدمات غذا و نوشابه تالیف عباس شیریان – مینا سیفی، نشر مهکامه 1394

3-مدیریت غذا و نوشیدنی ها ، علی اقطایی محسن پور عبدالله ، مهکامه

زبان انگلیسی تخصصی هتلداری 1-زبان انگلیسی تخصصی در صنعت مهمان نوازی  تالیف کوروش اسفندیار ، مهکامه 1396

2-زبان تخصصی هتلداری تالیف صباح رشیدی ، مهکامه 1395

مهارتهای فردی و ارتباطی 1-آداب الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه ای در صنعت گردشگری تالیف جلال نصیریان چاپ ششم ،مهکامه 1392

2-آیین تشریفات و شیوه رفتار تالیف محمد هادی محرمی ،مهکامه 1394

برای پیش ثبت نام در این دوره بصورت رایگان ثبت نام کنید.

مدرسین شما

آموزش گردشگری

0/5
40 دوره
0 دیدگاه
15 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید