تصویر دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

آموزش گردشگری
اخرین بروزرسانی 15 شهریور 1400
3 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

سرفصل های دوره‌ی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

سرفصل مطالب درس شناخت اماکن تاریخی ایران

علم باستان شناسی ،علم تاریخ و روشهای مطالعه و ارتباط

آغاز دوران شهرنشینی در ایران ، دوره عیلامیها و تمدن های همجوار

دوره ایران باستان(مبانی تاریخ –اجتماعی ماد،هخامنشی ، سلوکی ،اشکانی و ساسانی  و انواع بناهای تاریخی مربوطه)

دوره ایران اسلامی (تاریخ –اجتماعی و فرهنگی حکومت های -غزنویان- سلجوقیان-خوارزمشاهیان-ایلخانیان-صفویان…)و

دوره ایران معاصر (قاجاریه-پهلوی- بناهای تاریخی مربوط به؟) تاریخی مربوطه

 

سرفصل مطالب  درس  جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی

تعاریف و مفاهیم جغرافیای جهانگردی

ویژگیهای جغرافیایی ایران (طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

عوامل جغرافیایی و اثرات آن در گردشگری

منطقه بندی جغرافیایی و شیوه های آن در گردشگری

اصول نقشه خوانی ( نقشه و کاربردهای آن، اختلاف ساعات، مدارها، نصف النهارها، رابطه نجوم و نقشه خوانی، استفاده از نقشه، مسیریابی و…)

آشنایی با ابزارها و نرم افزارهای نوین و کاربرد آنها در گردشگری

سرفصل مطالب درس معماری ایران و جهان

تکوین انسانی و معمای دوره های مختلف ما قبل تاریخ و معماری عیلامیان ،معماری مادها

شیوه پارسی  از آغاز هخامنشیان تا پایان سلوکیان و مقایسه آن با معماری یونانی

شیوه پارتی از آغاز اشکانیان تا پایان ساسانیان و مقایسه آن با معماری رومی

شیوه خراسانی از آغاز اسلام تا قرن دوم و سوم هجری و مقایسه آن با اروپای میانه

شیوه رازی از قرن سوم تا هفتم هجری و شیوه آذری از قرن هفتم تا آغاز قرن دهم

شیوه اصفهان از قرن دهم هجری تا اواسط دوره ناصر الدین شاه و مقایسه آن با معماری اروپایی قرن هجدهم

شیوه اختلاط از اواسط ناصرالدین شاه تا اواسط رضا شاه

 شهرها و اجزای آن

سرفصل مطالب درس آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین

تعاریف هر یک از مفاهیم: فرهنگ، اقوام ، ایران زمین

تعریف و جایگاه علم مردم شناسی در میان علوم و ارتباط آن با گردشگری

سیر شکل گیری نظام زندگی عشایری در ایران

آشنایی با مناطق مختلف فرهنگی اقوام ایران زمین

 ویژگی ها و جاذبه های اقوام ایرانی و چگونگی گردشگری و انجام مطالعات تحقیقی در میان اقوام

جایگاه اقوام ایرانی در گردشگری امروز ایران و جهان

دست آوردهای مادی و معنوی اقوام ایرانی ذیل فناوری ها، مهندسی ها، مدیریت آب و باد و خاک و آتش و همینطور عادات، آداب و رسوم و هنر و تاثیر آن بر تمدن ایران اسلامی و جهان افروز

سرفصل مطالب درس شناخت روحیات ملل

روحیات و ویژگیهای رفتاری مردم آسیای جنوبی و خاورمیانه

روحیات و ویژگیهای رفتاری مردم اروپا

روحیات و ویژگیهای رفتاری مردم آفریقا

روحیات و ویژگیهای رفتاری مردم آمریکا

مردم شناسی و جامعه شناسی ایران و جهان و ویژگیهای جوامع در مقاصد گردشگری

 

سرفصل مطالب درس زبان تخصصی

توضیح رئوس مطالب درسی و بحث درباره توانایی راهنمایان

قرائت متون درباره شهرهای مهم توریستی ایران

قرائت متون درباره معماری ایران در دوران قبل و بعد از اسلام

قرائت متون درباره هنر قالیبافی ایران ، سبکها و انواع فرشها

قرائت متون درباره تاریخ و باستان شناسی ایران

 قرائت متون درباره فرهنگ ، آداب و رسوم ، ارزشها و الگوهای رفتاری

قرائت متون عرفانی و اسطوره ای

سرفصل مطالب درس اکوتوریسم و طبیعت گردی

اصول و تعاریف موجود در اکوتوریسم ایران

توسعه پایدار و اکوتوریسم

انواع اکوتوریسم

فعالیتهای عمده طبیعت گردی در ایران

جاذبه های مهم طبیعت گردی در ایران

ویژگیهای مهم راهنمایان طبیعت گردی در ایران

پارکهای ملی و سایر مناطق حفاظت شده

سرفصل مطالب درس شناخت موزه های ایران

تعاریف و مفاهیم (موزه، انواع موزه و…)

معرفی موزه های مشهور جهان (لوور، آرمیتاژ و…)

روش های راهنمایی در موزه

موزه های ایران و پراکنش آنها

بازدید از موزه ها

سرفصل مطالب درس آشنایی با تاریخ سیاسی ، اجتماعی معاصر ایران

تعریف مبانی فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ایران در تاریخ معاصر

تاریخ معاصر ایران و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

بیان ویژگیهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سرفصل مطالب درس فنون و مهارت های تور گردانی

تعاریف و مفاهیم (تور و انواع آن، تور لیدر، تور گاید و…

کنترل، بازبینی و برنامه ریزی سفر (تایمینگ و…) و شیوه های کنترل آن

اطلاعات مورد نیاز گردشگران و شیوه های ارائه مطالب

روانشناسی گردشگری

مهارتهای گزارش نویسی نحوه ارائه مطالب و پاسخگوئی

مدیریت بحران در سفر و راهکارهای خروج از بحران (بروز حوادث طبیعی، سوانح جاده ای و…)

شرح وظایف راهنمای تور و مسئولیتها

مهارتهای مدیریت تور و ارتباطات گروهی

سرفصل مطالب درس شناخت صنعت گردشگری

تاریخچه ، تعاریف و مفاهیم (گردشگری، گردشگر، ارکان و انواع گردشگری و…)

مدیریت اثرات  گردشگری(اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و … )و توسعه پایدار

انگیزه ها و اهداف سفر ، روند و الگوهای مسافرتی

مقاصد و بازارهای گردشگری

عناصر و بخشهای تشکیل دهنده سفر و گردشگری

وضعیت گردشگری در ایران و جهان

تاسیسات و تجهیزات گردشگری

گردشگری الکترونیک

سرفصل مطالب درس بهداشت سفر و کمکهای اولیه

بهداشت عمومی

بهداشت سفر

بیماریهای رایج سفر و ناشی از حرکت و تغییر مکان

تغذیه در سفر

کمکهای اولیه و فوریتهای امدادی (پاسخ به شرایط تهدید کننده حیات)

سرفصل مطالب درس آموزشهای عملی (اجرای تور)

چگونگی بررسی و چک کردن همه امور پیش روی راهنما قبل از شروع سفر، چگونگی سهیم شدن با آژانس در انتخاب و به کارگیری یک نفر راننده منطبق با تعریف سفر، چگونگی ایجاد زبان مشترک با راننده واجد شرایط، تکنیک حضور و غیاب مسافر در یک سفر استاندارد و کم تنش، چگونگی معرفی تور به مسافران و مسافران به یکدیگر و عوامل سفر به مسافران، چگونگی ابلاغ قوانین سفر به نحوی که بدون کمترین توهین بیشترین نتیجه حاصل آید، چگونگی ایجاد دل مشغولی های مرتبط با تعریف سفر، وظایف راهنما در طول سفر و اینکه چطور یک راهنما می تواند همزمان حداقل هفت کار را با هم تا رسیدن به مقصد انجام دهد، اطلاع از لزوم برخورداری مسافران از اطلاعات قبل از سفر ، آموزش غیر مستقیم نحوه برخورد مسافران با محوطه های مورد بازدید نحوه تغذیه مسافران در حین بازدید مهمترین اقدام چک این و چک اوت در هتلها، مخاطب شناسی و بر این اساس نحوه معرفی محوطه های باستانی و تاریخی به مسافر، چگونگی برخورد و مدیریت افراد مسئله ساز در سفر، نحوه مدیریت زمان، چگونگی برخوردار نمودن تور از شور و شوق و اشتیاق در پایان سفر همانند روحیه مسافران در ابتدای سفر،

خلاصه آنکه چه کنیم که پس از بمباران اطلاعاتی مسافر، سفر با دهها سوال دیگر که نیاز به بازدید دیگر داشته باشد به اتمام رسانده شود و مسافر با عطشی مضاعف مترصد سفر دیگر گردد.

بازدید نیم روزه شامل بازدید از بخشهای مختلف فرودگاهها و هتلهای 4 و 5 ستاره یا  4 روزه

سرفصل مطالب درس آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی ایران

تعاریف و مفاهیم(میراث فرهنگی،هنر، هنرهای سنتی و صنایع دستی و ویژگیهای آن در ایران)

هنر در ایران قبل از اسلام (اسطوره ها بر اساس موتیف های ایرانی و…)

هنر در ایران بعد از اسلام (نمایشی، تعزیه خوانی، نقالی و…)

آشنایی با انواع هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران و شیوه فراکنش آنها

 

آشنایی با میراث فرهنگی ایران و جهان

 

آشنایی با میراث جهانی (ملموس و ناملموس) ایران ثبت شده در فهرست جهانی

 

سرفصل مطالب درس سخنوری و فن بیان

دسترسی به انرژی رسیدن به آرامش و خود باوری و درمان اضطراب ، کمرویی و تقویت اعتماد به نفس

تقویت حافظه و حذف موانع ذهنی و ایجاد تمرکز و تقویت صدا ، حنجره و ماهیچه زبان

اشاره ، حرکات بدن ، چهره و نحوه استفاده از آنها

آئین سخنوری و اصول فن بیان

سرفصل مطالب قوانین و مقررات گردشگری

 

تعاریف و مفاهیم( قوانین و مقررات ، بخشنامه ها، آئین نامه ها و….)

انواع قوانین مرتبط با گردشگری (بین المللی و ملی)

قوانین و مقررات گردشگری و اتباع بیگانه

قوانین و مقررات گمرکی و مسافری

قوانین و مقررات ملی مرتبط با سفر و گردشگری (راهنمایی و رانندگی، بیمه و…)

قوانین و مقررات هتلها و مراکز اقامتی و تفریحی

 

سرفصل مطالب درس اخلاق حرفه ای گردشگری و الگوهای رفتاری

تعاریف و مفاهیم (رفتارهای اجتماعی و اخلاق حرفه ای) و استانداردهای بین المللی

ویژگیهای رفتاری شاغلان بخش گردشگری (مسئولیت پذیری، سلامت رفتاری، رعایت حقوق متقابل گردشگران و جامعه میزبان، مهمان نوازی و…)

آداب و احکام سفر (کدهای اخلاقی گردشگری)​

سرفصل مطالب اصول تفسیر میراث

تاریخچه و تعریف علم تفسیر میراث در جهان

کاربرد تفسیر میراث و اهمیت آن در جهان و دین مبین اسلام

تفسیر ابزار مدیریتی برای تغییر نگرش و رفتار

کاربرد تفسیر در موزه ها، سایت های طبیعی، باغ پرندگان و پروا نه نگری و…

پانزده اصل تفسیر میراث

ایجاد بارقه فکری-تفسیر در اصل اطلاعات -اهمیت داستان سرایی-ایجاد انگیزش تفسیر کل گرایانه – تفسیر برای تمامی رده های سنی – بازآفرینی گذشته –  تجهیزات فن آوری پیشرفته

به قدر کفایت کافیست -شیوه فنی مقدم بر هنری – نگارش تفسیری -جلب حمایت مالی و ایجاد زمینه های همکاری -تفسیر زیبایی- عرضه بهترین تجارب گردشگری-عشق

تابلوهای تفسیری، مسیرهای تفسیری، تفسیر در مرکز بازدیدکنندگان

تفسیر چهره به چهره و تفسیر غیر حضوری

بررسی کمبودها و لزوم مراکز بازدیدکنندگان و تفسیر میراث فرهنگی در ایران​

فهرست منابع دوره‌ی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

مولف /مترجم عنوان کتاب عنوان درس
رضا نوری معماری ایران و جهان معماری ایران و جهان
حمید عامریان شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
کیومرث فلاحی رفتار شناسی ایرانیان
فائق توحیدی آشنایی با میراث فرهنگی آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
حسین یاوری آشنایی با صنایع دستی ایران
کوروش اسفندیار زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان زبان تخصصی انگلیسی
رضا نوری تاریخ فرهنگ ایران شناخت اماکن تاریخی ایران
 مرتضی  بذرافشان شناخت صنعت گردشگری شناخت صنعت گردشگری
محمود ضیایی

مژگان تراب احمدی

شناخت صنعت گردشگری
افسانه احسانی 1-مبانی اکوتوریسم ، راهکاری برای حفاظت از منابع طبیعی مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی

 

 

 

 

مهدی سقایی 2-اکوسیستم های طبیعی و اکوتوریسم با تاکید بر ایران

 

برای پیش ثبت نام در این دوره بصورت رایگان ثبت نام کنید.

مدرسین شما

آموزش گردشگری

0/5
40 دوره
0 دیدگاه
15 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید