دوره گرفته شده

رایگان
همه سطوح

کویرنوردان ایران ۱۴۰۰

همایش آنلاین کویرنوردان ایران توسط موسسه تمدن پارس برگزار شده …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در هتل

  منابع دوره مدیریت منابع انسانی در هتل                               عنوان …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل

  منابع دوره مدیریت تشریفات و مراسم در هتل                               …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی مدیریت پذیرش میهمان در هتل(فرانت آفیس)

  منابع دوره مدیریت پذیرش میهمان در هتل(فرانت آفیس)                               …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی لباسشویی در هتل

  منابع دوره لباسشویی در هتل                               عنوان درس                …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی فروش و بازاریابی در هتل

​   منابع دوره فروش و بازاریابی در هتل                               …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی روابط عمومی در هتل

  منابع دوره روابط عمومی در هتل                               عنوان درس …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی رزرواسیون هتل

  منابع دوره رزرواسیون هتل                               عنوان درس                عنوان …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی راننده وسایل نقلیه گردشگری

  منابع دوره راننده وسایل نقلیه گردشگری                               عنوان درس …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی خانه داری و اتاق داری هتل

​   منابع دوره خانه داری و اتاق داری هتل …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی حسابداری و صندوق داری هتل

  منابع دوره حسابداری و صندوق داری هتل                               عنوان …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت در هتل

  منابع دوره ایمنی و بهداشت در هتل                               عنوان …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی انبارداری در هتل

      منابع دوره انبارداری در هتل                               عنوان …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی اصول حفاظت و نگهبانی در هتل

منابع دوره اصول حفاظت و نگهبانی در هتل                               عنوان …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی مسئول آشپزخانه هتل (کترینگ)

  منابع دوره مسئول آشپزخانه هتل (کترینگ)                               عنوان درس …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی مسئول عملیات خانه داری هتل

  منابع دوره عملیات خانه داری هتل                               عنوان درس …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش گردشگری

​ منابع دوره مدیریت بازاریابی و فروش گردشگری                               عنوان …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی راهنمایان و بلدهای محلی

برای پیش ثبت نام در این دوره بصورت رایگان ثبت …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی مدیریت نوشیدنی ها در هتل

سرفصل های دوره آموزشی مدیریت نوشیدنی ها در هتل منابع …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی قنادی (شیرینی پزی)

  برای پیش ثبت نام در این دوره بصورت رایگان …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره راهنمایان کوهستان

برای پیش ثبت نام در این دوره بصورت رایگان ثبت …

رایگان
رایگان
متوسط

دوره آموزشی زمین گردشگری

سرفصل های دوره زمین گردشگری (ژئوتوریسم) فهرست منابع  دروس دوره …

رایگان