برچسب: مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

تاسیسات گردشگری1

آموزش مدیران تاسیسات گردشگری الزامی است

آموزش مدیران تاسیسات گردشگری الزامی شد ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت عمومی …

ادامه مطلب
دوره مدیریت تاسیسات برای هتل ها

دوره مدیریت تاسیسات گردشگری چیست؟

الزامات قانونی گذراندن دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری: طبق آیین نامه …

ادامه مطلب